Hiện tại trung tâm Harmony Park có các khóa học sau:


No Tên khóa học Thời gian học AB C4 buổi 8 buổi 12 buổi
B01 Sơ cấp 30 - 40 phút/tiết 1,800,000 3,600,000 5,400,000
M01 Trung cấp 30 - 40 phút/tiết 1,900,000 3,800,000 5,700,000
H01 Cao cấp 30 - 40 phút/tiết 2,100,000 4,200,000 6,300,000

*Lưu ý: A, B, C là lựa chọn để quý học viên thanh toán
Số tiền được tính theo đơn vị VND

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC: TẠI ĐÂY