09:42 10/06/2019 Harmonypark

Lớp nâng cao

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị thiết bị đầy đủ và môi trường học tập tốt nhất để đào tạo học viên. Giáo trình đào tạo của HamonyPark chuyên nghiệp, dễ hiểu và chương trình chuẩn quốc tế được tổng hợp.

Xem chi tiết

17:26 07/06/2019 Harmonypark

Lớp trung cấp

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị thiết bị đầy đủ và môi trường học tập tốt nhất để đào tạo học viên.Giáo trình đào tạo của HamonyPark chuyên nghiệp, dễ hiểu và chương trình chuẩn quốc tế được tổng hợp.

Xem chi tiết

17:25 07/06/2019 Harmonypark

Lớp sơ cấp

Cơ sở vật chất hiện đại, trang bị thiết bị đầy đủ và môi trường học tập tốt nhất để đào tạo học viên. Giáo trình đào tạo của HamonyPark chuyên nghiệp, dễ hiểu và chương trình chuẩn quốc tế được tổng hợp.

Xem chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI NGAY HÔM NAY