Nhằm lan tỏa thông tin tuyển sinh để thu hút thêm nhiều học viên mới, trung tâm xin gửi thông báo về chương trình "Giảm 10% học phí đến học viên trung tâm Harmony Park", thể lệ chương trình như sau:

☆ Giảm 10% học phí cho lần đăng ký khóa học tiếp theo sau khi học viên mới hoàn thiện thủ tục đăng ký nhập học

☆ Ngoài ra, nếu anh chị em cùng nhập học sẽ được miễn phí phí tài liệu học trong lần học đầu tiên (* Lưu ý: chỉ được nhận miễn phí 1 lần duy nhất)