Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt. Các yếu tố chính của nó là cao độ, nhịp điệu, âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc. Là âm thanh thanh nhạc hoặc công cụ âm thanh kết hợp theo cách như vậy để tạo ra vẻ đẹp của hình thức, sự hài hòa và biểu hiện cảm xúc.


Tiêu chí học đàn vui vẻ mà trung tâm Harmony Park hướng đến là sau mỗi giờ làm việc, giờ học căng thẳng, đến với lớp học đàn, tâm hồn các bạn được thanh lọc, giải tỏa và có những cảm xúc tích cực hơn.