THỜI GIAN: 6/10/2020 – 31/12/2020

NỘI DUNG:

· Học phí ( đối với các giờ học sử dụng tiếng Việt):

Khóa A (4 buổi): 1,800,000 VND (thời gian 1 tháng)

Khóa B (8 buổi): 3,200,000 VND (thời gian 2 tháng)

Khóa C (12 buổi): 4,560,000 VND (thời gian 3 tháng)

· Học phí ( đối với các giờ học sử dụng tiếng Anh và tiếng Nhật):

Khóa A (4 buổi): 1,800,000 VND

Khóa B (8 buổi): 3,600,000 VND

Khóa C (12 buổi): 5,400,000 VND

· Quyền lợi:

1) Miễn phí phí nhập học và giáo trình học lần đầu tiên đối với học viên đăng ký khóa học A, B

2) Miễn phí giáo trình học lần đầu tiên và thu 500,000 VND phí nhập học đối với học viên đăng kí khóa học C

3) Miễn phí phí nhập học và giáo trình học lần đầu tiên cho tất cả các khóa học đối với học viên có anh chị em cùng đăng ký học

4) Miễn phí phí nhập học và giáo trình học lần đầu tiên cho tất cả các khóa học đối với học viên có giới thiệu bạn bè đến trung tâm đăng kí học

5) Miễn phí phí thuê đàn cho tất cả các khóa học đối với học viên đăng ký học trên 6 tháng ở trung tâm

6) Miễn phí tập đàn 2 tiếng/ ngày đối với học viên đăng ký khóa học C